Salma Zbiri Silm

Foto Salma

Dades personals

Data de neixament: 23/04/2002
Lloc de naixamnet: Palma de Mallorca
Germans: 2
Estudis:
- 1º - 4º ESO (IES Josep Sureda i Blanes)
- 1º - 2º Batxillerat (IES Josep Maria i Llompart)
Experiencia laboral:
- Camarera (Bar Hermanos)
-Heladera (Boutique del Gelato)
- Dependienta/Cajera (Supermercado Rikis)

El meu horari

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:00h Economia Àngles Geografia Filosofia Filosofia
08:55 Catala Economia Angles Llati Historia
09:50 Castella Catala Economia Catala Tic
10.45 Esplai
11:15 Geografia Tic Historia Geografia Llati
12:10 Llati Llati Filosofia Economia Geografia
13:05 Tic Historia Tic Angles Castella